Συλλογή: Sensory tiny World- Αισθητηριακοί μικρόκοσμοι

Έτοιμοι. θεματικοί αισθητηριακοί μικρόκοσμοι για ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού.

Επιπλέον περιέχουν δραστηριότητες STEM, μοντεσσόρι και δημιουργικές κατασκευές, καθώς και οδηγό με δραστηριότητες για το σπίτι που συνδυάζονται με κάθε θέμα.